W dniach 10 i 11 maja  2012 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Osielsku koło Bydgoszczy przy współudziale Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbyło się seminarium na temat CO2 jako czynnika chłodniczego w średnim chłodnictwie handlowym. Seminarium było przeznaczone dla osób z branży chłodnictwa średniego zainteresowanych wprowadzeniem do użycia CO2 jako czynnika chłodniczego.
 
Uczestnikami seminarium były osoby z placówek handlowych, przedstawiciele producentów urządzeń chłodniczych jak i osoby z firm serwisowych oraz instalujących urządzenia chłodnicze.
Otwarcia seminarium dokonał Wicestarosta Powiatu Bydgoskiego Pan Zbigniew Łuczak i Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Szkolenia i Certyfikacji Pan Grzegorz Starszak, który podziękował uczestnikom seminarium za liczne przybycie, a autorom za przygotowanie prezentacji. W seminarium uczestniczyło ponad 40 osób z całej Polski.
W przygotowanie tego spotkania zaangażowały się również firmy: Danfoss Poland, Linde Gaz Polska, Johnson Controls International, Friga-Bohn, Norpe Polska, Emerson Electric Poland, Gea Grasso oraz Gazex, których przedstawiciele przygotowali bardzo interesujące prezentacje.
  Głównym celem seminarium było zaznajomienie szerszego grona zainteresowanych osób stanem wiedzy na temat CO2 (R744) jako czynnika chłodniczego w chłodnictwie średnim (handlowym). Seminarium podzielone zostało na dwie główne części. W pierwszej części omówiono zagadnienia teoretyczne, stan prawny i możliwości realizacji instalacji chłodniczych na CO2 w Polsce. Natomiast druga część poświęcona była wyłącznie zagadnieniom praktycznym związanym z projektowaniem i realizacją rzeczywistych, już pracujących w Polsce instalacji na CO2 jak i układom kaskadowym, głównie pracujących z CO2/NH3.
Podczas spotkania zaprezentowali się:
- pan Andrzej Wesołowski - zagadnienia teoretyczne związane z CO2 jako czynnikiem chłodniczym,
- pan Mikołaj Klenkiewicz (Danfoss Poland) - automatyka kontrolna dla układów na R744,
- pan Wojciech Siuda (Linde Gaz Polska) - rożne czynniki chłodnicze i ich wpływ n atmosferę,
- pan Piotr Sikora (Johnson Controls International) - rzeczywista instalacja chłodnicza na R744 o temperaturze parowania do -55°C,
- pan Daniel Torres (Friga-Bohn) - produkcja elementów instalacji chłodniczych pracujących na R744,
- pan Robert Petryk (NORPE Polska) - realizacja, proces uruchamiania jak i konserwacje rzeczywistej instalacji chłodniczej na CO2 pracującej w Rzeszowie,
- pan Robert Grejcz (Emerson Electric Poland) - sprężarki pracujące z CO2 jako czynnikiem chłodniczym,
- pan Marek Mierzwiński (GEA Grasso), zalety, jak i różnice pomiędzy sprężarkami na czynniki chłodnicze z grupy HFC i R744,
- pan Tomasz Wojtowicz (Gazex) - wykrywanie wycieków R744 z instalacji chłodniczych, jak i warunki bezpieczeństwa.
Podsumowując, należy podkreślić, że spotkanie to było bardzo interesujące w swojej formule organizacyjnej jak i merytorycznej. Uczestnicy mieli sposobność w czasie samej prezentacji jak i przerw zadawać pytania i rozmawiać z autorami prezentacji, którzy bardzo chętnie i szeroko na nie odpowiadali.

 
 
            Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych seminariach.

                                                                                                                                                                                                                                        
 

                                
   
   
   
            
 
   
   
   
   
   
   
   
   

Copyright © 2013 METALKO Sp. z o.o. - Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK