O firmie

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji prowadzi swoją działalność szkoleniową od roku 2004 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z dnia 27 lutego 2006r.). W roku 2008 Centrum Szkoleń zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Od 2008 roku prowadzimy szkolenia pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa w zakresie szkoleń i egzaminów personelu z dziedziny techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła.

Osobom zainteresowanym oferujemy szkolenia w obszarze:
 • • chłodnictwa: freonowego, amoniakalnego,

 • • klimatyzacji, wentylacji,

 • • klimatyzacji samochodowej.


Umożliwiamy uzyskanie wiedzy praktycznej i umiejętności w zawodach:
 • • Mechanik Urządzeń Chłodniczych,
 • • Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych,
 • • Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych.

Istnieje możliwość uzyskania uprawnień wymaganych od osób pracujących w chłodnictwie, klimatyzacji, wentylacji:
  • • Świadectwo Kwalifikacji dotyczące substancji kontrolowanych,
  • • Uprawnienia Elektroenergetycznych dla chłodnictwa, klimatyzacji, i wentylacji,
  • • Szkolenie okresowe z bhp i stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i ciała -dla obsługujących amoniakalne instalacje chłodnicze.

  Pomagamy zarówno osobom, które chcą się przyuczyć do wykonywania usług w chłodnictwie, klimatyzacji i wentylacji, jak również tym, którzy dążą do podwyższenia kwalifikacji zawodowych, stosując sprawdzony system szkolenia. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja zdobywaniu wiedzy szczególnie podczas zajęć praktycznych. Kadrę wykładowców tworzą wysokiej klasy specjaliści z branży, najczęściej inżynierowie dysponujący dużą wiedzą praktyczną, w tym eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa, inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego oraz wykładowcy Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
  W oparciu o umowę zawartą w dniu 17 czerwca 2013r. pomiędzy METALKO Sp.z o.o. w Bydgoszczy, a firmą Chłodnictwo-Klimatyzacja Włodzimierz Nekanda Trepka z siedzibą w Osielsku, Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji od 1 lipca 2013r. kontynuuje działalność szkoleniową w ramach firmy METALKO Sp. z o.o.


Copyright © 2013 METALKO Sp. z o.o. - Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK