Seminarium - Absorpcja i chłodzenie w przemyśle

15 marca 2012 r. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji z siedzibą w Niwach k. Osielska zorganizowało przy współudziale Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz wspólnie z firmą Johnson Controls International Sp. z o.o. seminarium nt.  „Absorpcja i chłodzenie w przemyśle”.

Patronat honorowy objął Starosta Powiatu Bydgoskiego. Otwarcia seminarium dokonali starosta bydgoski Wojciech Porzych oraz inż. Włodzimierz Nekanda Trepka właściciel Kujawsko-Pomorskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Wśród zaproszonych gości byli m.in. dr hab. inż Mariusz Chalamoński, prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz prof. dr hab. Tomasz Mróz z Politechniki Poznańskiej.

Celem spotkania było zdobycie oraz poszerzenie wiedzy w zakresie korzyści wynikających z wykorzystania chłodniczych urządzeń absorpcyjnych zasilanych gorącą wodą, parą lub gazem w zastosowaniach przemysłowych. Poruszana problematyka dotyczyła m.in. takich kwestii jak:
układy chłodzenia absorpcyjnego, działanie, podział, charakterystyka, celowość stosowania absorpcji, wytwarzanie prądu, ciepła i chłodu w jednym systemie. Omówiono także konkretne przykłady zastosowań układów absorpcyjnych na podstawie inwestycji w Polsce powyżej 10 MW chłodu. Przedstawiono sposoby zmniejszenia kosztów inwestycyjnych oraz zagrożenia występujące przy źle wykonanych urządzeniach absorpcyjnych i ich złym serwisowaniu.

Wśród uczestników znaleźli się m.in. przedstawiciele takich firm jak: „Budimex SA”, „TAB-Koncentraty Sp. z o.o.”, „Energa Obrót SA”, „Imperial Tobacco Polska S.A.”, "Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.”, „Nestle Polska S.A.”

Poruszone problemy spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników. Widać było zaangażowanie słuchaczy i znajomość tematów ze strony poszczególnych prowadzących. Na podbudowie teoretycznej przedstawionej przez pana mgr inż. Jarosława Mirkowicza z firmy Johnson Controls Sp. z o.o. omówione zostały konkretne przypadki wykonania i eksploatacji urządzeń absorpcyjnych w Polsce i na świecie. Wykład pana prof. Tomasza Mroza dotyczył natomiast konkretnego przypadku oszczędzania energii poprzez zastosowanie urządzeń absorpcyjnych. Zagadnienia związane z zagrożeniami, jakie niesie dobór złych urządzeń oraz ich niepoprawne serwisowanie przedstawił inż. Włodzimierz Nekanda Trepka – biegły sądowy. Seminarium zakończyło się uroczystą kolacją, podczas której uczestnicy wyrazili swoją wdzięczność za dogłębne przedstawienie zagadnień związanych z oszczędzaniem energii przy wykorzystaniu urządzeń absorpcyjnych.

Zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji spotkanie jest cenną inicjatywą , która będzie cyklicznie powtarzana. W najbliższym czasie przewiduje się seminarium z zakresu „Użytkowanie i eksploatacja ciepłomierzy” przy współudziale Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz seminarium na temat „Wykorzystania CO2 w chłodnictwie handlowym”.
 

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych seminariach.


     
             
     

 

Copyright © 2013 METALKO Sp. z o.o. - Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK